Inleiding op de site 'left-disorder'

“De filosofen hebben de wereld alleen verschillend geïnterpreteerd, het komt er op aan haar te veranderen” (Karl Marx).

Bij zijn oprichting in 1999 verklaarde de website ‘left-disorder’: "Deze site in aanbouw heeft tot doel het ter beschikking stellen van zoveel mogelijk teksten over de geschiedenis van de Communistische Linkerzijde, die door Lenin als ‘extremistisch’ en ‘kinderlijk’ werd aangevallen in De kinderziekte van het communisme."

Het officiële 'communisme' van de Komintern, dat tot vijgenblad werd voor de imperialistische belangen van de Russische staat, is snel bankroet gegaan. De taak om de vlag van het internationalisme hoog te houden in de stormbui van de geschiedenis viel toe aan de communistische linkerzijde, vooral de Italiaanse en de Duits-Nederlandse linkerzijde.

Meer dan 15 jaar lang heeft 'left-disorder' zich ingespannen om de teksten van de internationalistische communistische linkerzijde in zoveel mogelijk talen beschikbaar te stellen. De site lijdt echter aan de afwezigheid van teksten in het Arabisch. We hopen deze ernstige tekortkoming snel te boven te komen.

Alle ter beschikking gestelde teksten weerspiegelen het doel van 'left-disorder', voorlopig nog in het domein van het ideaal: een klassenloze maatschappij, zonder staten, zonder imperialistische oorlogen, bevrijd van de ontmenselijking van de loonarbeid, vrij van vervolging op basis van verschillen in geslacht, in religie en in nationaliteit, maar ook vrij van de destructieve greep van het kapitalistische systeem op de Natuur.

We blijven op de site 'left-disorder' teksten plaatsen die afkomstig zijn van de communistische linkerzijde of die de levende principes van het internationalisme verdedigen.

Tegenwoordig zijn bronnen en teksten van de historische communistische linkerzijde (met name de Duits-Nederlandse) ook beschikbaar op andere websites, zoals bijvoorbeeld de site van de Antonie Pannekoek archieven. Wij raden onze lezers aan deze site regelmatig te raadplegen; hij wordt voortdurend aangevuld en geactualiseerd.

Het internationalisme van de communistische linkerzijde kan niet levend blijven in de nostalgie van een roemrijk verleden; het leeft meer dan ooit in de onmiddellijke actualiteit. Twee sites die tot reflectie en een gezonde uitwisseling van ideeën kunnen leiden, met geen ander doel dan die van de verheldering van de reële praxis van het huidige proletariaat:

Site 'left-disorder', 18 november 2015.

 

WOORD VOORAF (1999)

Deze site in aanbouw heeft tot doel het ter beschikking stellen van zoveel mogelijk teksten over de geschiedenis van de Communistische Linkerzijde, die door Lenin als "extremistisch" werd aangevallen in De kinderziekte van het communisme.

We leggen de verschillende stromingen van deze communistische linkerzijde (de " Bordigistisch" genoemde Italiaanse Linkerzijde en de Duitse en Hollandse Linkerzijde [KAPD, GIC]) niet langs een waardegebonden meetlat. We houden ons verre van elke sectaristische politiek of partijgeest maar willen nu deze "geschiedenissen" presenteren zoals ze zijn.

In het begin zal deze site De geschiedenis van de Italiaanse communistische linkerzijde publiceren. De hoofdstukken moeten worden herzien en uitgebreid, en bepaalde onheldere of partijdige passages moeten worden aangepast om een helder en objectief beeld te geven van deze stroming. We zijn ons ervan bewust dat historische zwakheden voorkomen; bepaalde hoofdstukken zullen worden aangescherpt om een antwoord te kunnen geven op politieke en theoretische vragen die de lezer zich zou kunnen stellen.

Daarna zal de geschiedenis van de Duitse en Hollandse communistische linkerzijde, met als theoretici Pannekoek, Gorter, Rühle, Mattick, Canne-Meijer, etc., op de site geplaatst worden.

Reacties van lezers, zowel positieve als negatieve, zijn van wezenlijk belang. Door kritiek wordt de gedachte breder en rijker, vooral wanneer het denken niet zwelgt in sectarisme en gepolemiseer. Kritiek brengt deze site tot leven. Door kritiek kan de site zich ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats met ruimte voor meer dan de geschiedenis van de beide communistische linkerzijdes, de Italiaanse en de Duits-Hollandse.

Tenslotte hopen we dat de bouw van een dergelijke site op het Internet andere stromingen van de niet-leninistische en niet-trotskistische linkerzijde zal aanzetten om zich te manifesteren. Belangstellende individuen en groepen kunnen - door hun eigen site gewijd aan deze linkerzijde te scheppen - bijdragen aan de theoretische en politieke reflexie over de huidige kapitalistische maatschappij, en aan het vinden van de middelen om op tijd een uitweg te vinden uit een wereld die naar de afgrond snelt.

Ons E-mail adres: info*left-dis.nl
vervang * door @


31-Dec-2015


© "Left Disorder?"

Monday, June 21, 1999